Urfa Aksa Doğalgaz Geçişi

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj (YYS) – yeni ama hızla gelişen kazısız boru döşeme inşaat teknolojisi. YYS yüzey bozmadan ya da kazı çalışmalarında minimum iletimi ile (örneğin lansman ve çukurları alma yapımı sırasında) kazısız yapım yöntemleri ve altyapı boru doşemelerinde uygulanır. YYS yöntemin ayırt edici özelliği ise, çeşitli yeraltı engelleri aşmak için plan ve profili istenen yolu boru hattı inşa sağlar hem dikey hem de yatay olarak yapılan toprak delme bir kontrol edilebilirlik. YYS yönteminin kullanılması, geleneksel yöntemlerle aksine, şehir sokaklarda, karayollarda, demiryollarda, mevcut iletişim, binaların ve yapıların temellerine kapatmadan ve zarar vermeden yapılır. Genel olarak, YYS yöntemi maliyetini düşürür ve inşaatı hızlandırır, su ve diğer engellerin altında altyapının oluşturulmasını sağlar. Eğer kentsel alanlarda kanalizasyon boruları, su ve gaz besleme hatları, elektrik kabloları ve diğer yardımcı programları koymak gerekiyorsa, geleneksel kazı yönteminin kullanılması çok daha pahalı ve bazı durumlarda imkansız olacaktır.

Comments are closed.